Technoklima.

Εφαρμογές κλιματισμού & εξαερισμού από το 1983.

Κομοτηνής & Ζακύνθου 21, Καμίνια, Πειραιάς.

  • καλεστε μασ για περισσοτερεσ πληροφοριεσ (+30) 210 48 18 664

Eφαρμογές κλιματισμού & εξαερισμού
από το 1983!

Από το 1993, έδρα ο ιδιόκτητος εκθεσιακός μας χώρος στο Πειραιά.

Κάθε μελέτη, για την εκλογή ενός συστήματος, πραγματοποιείται με γνώμονες την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, την δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών άνεσης εντός του χώρου και την ικανοποίηση των αισθητικών απαιτήσεων του ιδιοκτήτη. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην έννοια εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό καθώς παρωχημένες και ενεργοβόρες μέθοδοι οξύνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιβαρύνουν οικονομικά κάθε νοικοκυριό. Τα τελευταία τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα στο χώρο του κλιματισμού έχουν επεκτείνει τις δυνατότητες εκλογής ενός συστήματος, τόσο στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο και στη δημιουργία ιδανικών συνδηκών διαβίωσης και εργασίας.

Η εταιρία μας εγγυάται την απόδοση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που πραγματοποιεί βασισμένη στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του τεχνικού της τμήματος και των καταρτισμένων μηχανικών που αποτελούν το τμήμα μελετών.

Οι Υπηρεσίες Μας.

Εξαερισμός

Παρέχουν τη δυνατότητα ανανέωσης και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα ενός χώρου και τα κύρια μέρη τους αποτελούνται από τον ανεμιστήρα και το δίκτυο καναλιών.

Γεωθερμία

Οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα και αέρα – νερού χρησιμοποιούν ως δεξαμενή άντλησης και απόρριψης θερμότητας τον εξωτερικό αέρα περιβάλλοντος.

Αντλίες Θερμότητας

Περιλαμβάνει τη τοποθέτηση λέβητα – καυστήρα για τη θέρμανση και τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τη τοποθέτηση διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων για τη ψύξη.

Συστήματα Κλιματισμού DX

Περιλαμβάνει όλη τη γκάμα των κλιματιστικών στα οποία το εργαζόμενο ψυκτικό μέσο πραγματοποιεί τη συναλλαγή θερμότητας για τη ψύξη ή τη θέρμανση ενός ή περισσοτέρων χώρων.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο δεν αφορούν μόνο τον αρχικό σχεδιασμό αλλά επεκτείνονται και στις ήδη υπάρχουσες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά Οι Υπηρεσίες Μας :

Κλιματισμός απευθείας εκτόνωσης DX

Ο κλιματισμός απευθείας εκτόνωσης (Direct expansion – DX) περιλαμβάνει όλη τη γκάμα των κλιματιστικών στα οποίο το εργαζόμενο ψυκτικό μέσο πραγματοποιεί τη συναλλαγή θερμότητας για τη ψύξη ή τη θέρμανση ενός ή περισσοτέρων χώρων. Αναλυτικότερα τα συστήματα απευθείας εκτόνωσης κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την αποδιδόμενη ισχύ, σε οικιακού, ημικεντρικού και κεντρικού τύπου.

Οι εγκαταστάσεις απευθείας εκτόνωσης οικιακού τύπου περιλαμβάνουν κλιματιστικές συσκευές τύπου τοίχου, δαπέδου – οροφής ή καναλάτες εσωτερικές μονάδες μέχρι 7 kWhth (24,000 Btu/h). Οι εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου επιλέγονται για κατοικίες με μικρή δυνατότητα αισθητικής παρέμβασης στο χώρο και αποτελούν την ταχύτερη και οικονομικότερη λύση για τη κάλυψη των φορτίων κλιματισμού.

Οι εγκαταστάσεις απευθείας εκτόνωσης ημικεντρικού τύπου περιλαμβάνουν κλιματιστικές συσκευές τύπου ντουλάπας, δαπέδου – οροφής, πολυσυστήματα (multi) ή καναλάτες εσωτερικές μονάδες μέχρι 26 kWhth (90,000 Btu/h). Οι εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου επιλέγονται για τον κλιματισμό καταστημάτων, οικιών και εργασιακών χώρων παραγωγής. Η επιλογή ενός τέτοιου συστήματος δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης του αέρα ενός χώρου, με την εισαγωγή νωπού αέρα περιβάλλοντος και εφόσον η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί κατά την κατασκευή υπάρχει ελάχιστη εσωτερική αισθητική παρέμβαση. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τα πολυσυστήματα κλιματισμού στα οποία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πολλών διαφορετικών εσωτερικών κλιματιστικών (τόσο σε ισχύ όσο και σε τύπο) με την τοποθέτηση ενός μόνο εξωτερικού μηχανήματος για τη λειτουργά τους.

Τέλος οι εγκαταστάσεις απευθείας εκτόνωσης κεντρικού τύπου περιλαμβάνουν κλιματιστικές συσκευές ενός πολυσυστήματος (multi) ή την τοποθέτηση ενός συστήματος VRV άνω των 26 kWhth (90,000 Btu/h). Τα συστήματα VRV αποτελούν την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης. Τα συστήματα αυτά έχουν την ικανότητα παράλληλης σύνδεσης προσφέροντας τη δυνατότητα ενός μεγάλου εύρους κάλυψης φορτίων και επιλέγονται για κλιματισμό μεγάλων χώρων όπως μεγάλες οικίες, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, θέατρα, βιβλιοθήκες και άλλα. Με την επιλογή ενός τέτοιου συστήματος υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης λειουργίας ενός χώρου σε ψύξη και θέρμανση ταυτόχρονα ενώ με τη τοποθέτηση ενός συστήματος ανάκτησης θερμότητας βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης, άρα η ηλεκτρική κατανάλωση.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία συστημάτων κλιματισμού με γνώμονα τη χρήση και τις συνθήκες ενός χώρου, παράλληλα με τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η συνηθέστερη εγκατάσταση κλιματισμού στη χώρα μας, περιλαμβάνει τη τοποθέτηση λέβητα – καυστήρα για τη θέρμανση και τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τη τοποθέτηση διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων για τη ψύξη. Η συνεχής άνοδος των τιμών των ορυκτών καυσίμων και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρουν τα καυσαέρια τους, μετά τη καύση τους, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στην εξέλιξη των αντλιών θερμότητας και των δυνατοτήτων τους για την αξιοποίηση τους σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως η άνοδος των πωλήσεων αντλιών θερμότητας στις Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία) και τις χώρες της βορείου Ευρώπης (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία) χαρακτηρίζεται αλματώδης. Η συνεχής αύξησης του βαθμού απόδοσης και η ευκολία εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων έχει οδηγήσει στην υϊοθέτηση τους ως κύρια πηγή κάλυψης των φορτίων κλιματισμού και τη παραγωγή ζεστού νέρου χρήσης.

Ο όρος αντλία θερμότητας περιγράφει επακριβώς τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συσκευών μιας και πραγματοποιούν άντληση θερμότητας από μία διαθέσιμη πηγή (εξωτερικός αέρας, υπέδαφος, νερό) και την μεταφέρουν στον θερμαινόμενο χώρο κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ αντιστρέφοντας τον ψυκτικό κύκλο αντλούν θερμότητα από ένα ψυχώμενο χώρο (παραγωγή ψύξης) και την αποβάλλουν στη διαθέσιμη πηγή. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, εργάζονται με οικολογικό ψυκτικό ρευστό (R407C, R410A), αξιοποιούν τον εξωτερικό αέρα ως δοχείο άντλησης ή απόρριψης θερμότητας ενώ η συναλλαγή φορτίων πραγματοποιείται μέσω του νερού που διαρρέει την εσωτερική εγκατάσταση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας έχει καταστήσει τη χρήση τους ως τη πιο αξιόπιστη και αποδοτική λύση για εγκαταστάσεις κλιματισμού. Η συνεχής κατασκευαστική τους βελτίωση έχει αυξήσει σημαντικά το βαθμό απόδοσης τους τόσο στη λειτουργία θέρμανσης (Coefficient of Performance C.O.P) όσο και στη λειτουργία ψύξης (Energy Efficiency Ratio E.E.R). Η χρήση πολλαπλών συμπιεστών και η λειτουργία τους ανάλογα με το φορτίο, η χρήση αντλιών Inverter, η ενσωμάτωση αυτοματισμών για την αντιστάθμιση της λειτουργίας του συμπιεστή ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και η βελτίωση των εναλλακτών θερμότητας αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των καινοτομιών που εφαρμόζονται στις περισσότερες αντλίες θερμότητας. Ο συνδυασμός τους με συστήματα ακτινοβολίας χαμηλών θερμοκρασιών και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες αυξάνει ακόμα περισσότερο τον βαθμό απόδοσης μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Όλα τα παραπάνω παράλληλα με την εύκολη τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων, τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, την ευκολία συντήρησης, την αποφυγή καμινάδων και δεξαμενών καυσίμων και την ελάχιστη εξωτερική αρχιτεκτονική παρέμβαση που επιφέρουν καταδεικνύουν ενδεικτικότατα την αξιοπιοστία και αποδοτικότατα των εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας.


Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία συστημάτων κλιματισμού με γνώμονα τη χρήση και τις συνθήκες ενός χώρου, παράλληλα με τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα και αέρα – νερού χρησιμοποιούν ως δεξαμενή άντλησης και απόρριψης θερμότητας τον εξωτερικό αέρα περιβάλλοντος. Σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες η λειτουργία τους επηρεάζεται αισθητά με αποτέλεσμα να μειώνεται ο βαθμός απόδοσης τους και να αυξάνεται η ενεργειακή τους κατανάλωση. Οι εγκαταστάσεις γεωθερμικών αντλιών θερμότητας δεν αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς καθώς βασίζονται στην εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους το οποίο και χρησιμοποιούν ως δεξαμενή θερμότητας. Με τον όρο γεωθερμία, εκτός του υπεδάφους, συμπεριλαμβάνεται και η εκμετάλλευση όλων των δυνατών υδάτινων πόρων όπως το θαλασσινό νερό, το νερό λίμνης ή ποταμού ακόμα και το νερό μίας υδρογεώτρησης.

Οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα δίκτυα κλειστού και ανοιχτού κυκλώματος. Τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος με τη σειρά τους, ανάλογα με την τοποθέτηση των εξωτερικών κυκλωμάτων κατηγοριοποιούνται σε οριζόντια και κατακόρυφα.

Οριζόντιο κλειστό κύκλωμα

Η εκμετάλλευσης της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους πραγματοποιείται από τον γεωθερμικό εναλλάκτη ο οποίος τοποθετείται σε βάθος περί το 1,5 m. Η απόδοση του γεωθερμικού εναλλάκτη κυμαίνεται μεταξύ 20 – 35 W/m2 και εξαρτάται από την σύσταση του υπεδάφους. Το οριζόντιο κλειστό κύκλωμα είναι σχετικά εύκολο και οικονομικό να τοποθετηθεί και έχει μικρό χρόνο απόσβεσης. Δεν προτείνεται για βραχώδη υπεδάφη καθώς οι εκσκαφικές χωματουργικές εργασίες είναι δαπανηρές και φυσικά προϋποθέτει την ύπαρξη του απαραίτητου περιβάλλοντα χώρου για τη κάλυψη των φορτίων κλιματισμού.

Κατακόρυφο κλειστό κύκλωμα

Η εκμετάλλευσης της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους πραγματοποιείται από τον γεωθερμικό εναλλάκτη ο οποίος τοποθετείται εντός γεωτρήσεων βάθους 60 – 100 m και πληρώνεται με θερμοαγώγιμο μίγμα για τη συναλλαγή θερμότητας. Η απόδοση του γεωθερμικού εναλλάκτη κυμαίνεται μεταξύ 40 – 70 W/m ενώ απαραίτητη προυπόθεση είναι η απόσταση των γεωτρήσεων να είναι τουλάχιστον 5 m. Το κόστος ανόρυξης των γεωτρήσεων αυξάνει το χρόνο απόσβεσης μιας τέτοιας εγκατάστασης σε σύγκριση με ένα οριζόντιο κλειστό κύκλωμα. Προτείνεται για βραχώδη εδάφη και σε περιπτώσεις όπου η δυνατότητα εκμετάλευσης του περιβάλλοντα χώρου είναι περιορισμένη.

Ανοιχτό κύκλωμα

Στις γεωθερμικές εγκαταστάσεις ανοιχτού κυκλώματος πραγματοποιείται η εκμετάλλευση υπεδαφικών και επιφανειακών υδάτινων πόρων για την απόρριψη και άντληση θερμότητας. Μετά τη θερμική τους εκμετάλλευση οι υδάτινοι πόροι επιστρέφονται στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαραίτητη προύπόθεση για τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων είναι η διαρκής και σταθερή παροχή νερού. Στη περίπτωση των υδρογεωτρήσεων το βάθος ανόρυξης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 m καθώς μετά απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας για την άντληση νερού.

Μέχρι πριν μερικά χρόνια η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας ήταν άγνωστη κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος κλιματισμού. Κύριος σκοπός κάθε εγκατάστασης ήταν απλά η κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών φορτίων ενός χώρου χωρίς κανένα φραγμό στην ενεργειακή κατανάλωση. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η ενεργειακή κρίση που μαστίζει όλες τις σύγχρονες κοινωνίες αλλά και η αλόγιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και σχεδιασμού κάθε συστήματος ξεχωριστά. Η εξέλιξη δεν περιορίστηκε μόνο στην ενεργειακή απόδοση μιας εγκατάστασης αλλά και στην μείωση των φορτίων κατά τη κατασκευή ενός οικοδομήματος με σκοπό τη δημιουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Ενεργειακές λύσεις μείωσης του φορτίου μπορούν να εφαρμοστούν με παθητικά συστήματα κλιματισμού τα οποία δεν απαιτούν καμία ενεργειακή κατανάλωση κατά τη χρήση τους. Τέτοιες λύσεις είναι η χρήση βιοκλιματικών επεμβάσεων στην αρχιτεκτονική ενός κτιρίου καθώς και η ενίσχυση του κελύφους του. Η πιο απλή βιοκλιματική λύση είναι η εκμετάλλευση του προσανατολισμού ενός κτιρίου. Η αποφυγή μεγάλων ανοιγμάτων προς το βορρά ή το νότο έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θερμικών ή ψυκτικών φορτίων που απαιτούνται αντίστοιχα. Τα ανοίγματα αυτά φυσικά μπορούν με την επιλογή κατάλληλων εφαρμογών να λειτουργήσουν ευεργετικά στη μείωση των φορτίων. Η λύση για παράδειγμα σκιάσεως των νότιων επιφανειών κατά το θέρος και η χρήση τους κατά τους χειμερινούς μήνες είναι ένας απλός και έξυπνος τρόπος για εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας επίσης αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενός κτιρίου είναι η χρήση φυτεμένου δώματος. Με κατάλληλες υποδομές τα αίθρια των κτιρίων μπορούν να φυτευθούν λειτουργώντας ως φυσική μόνωση τόσο κατά το χειμώνα όσο και κατά το θέρος.

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που αρκετοί παραμελούν αλλά αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη δημιουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου είναι η ενίσχυση του κελύφους του. Σύγχρονες τεχνικές τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και τοποθέτησης υαλοστασίων μικρής θερμικής αγωγιμότητας μειώνει δραστικά τα φορτία κλιματισμού εξοικονομώντας ενέργεια, αποφεύγοντας το φαινόμενο των θερμογεφυρών. Οι τεχνικές αυτές έχουν εξελιχθεί σε σημείο ώστε να μην προκαλούν καμία αισθητική παρέμβαση στην εξωτερική όψη ενός κτιρίου και απαιτούν ελάχιστο χρονικό διάστημα για τη τοποθέτηση τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η ενίσχυση του κελύφους μειώνει επίσης το αρχικό κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος. Για παράδειγμα μία οικία 150 m2 με χαμηλό επίπεδο μονώσεων έχει ενδεικτικά φορτία σχεδιασμού περίπου 100 W/m2, άρα συνολικά απαιτείται μία εγκατάσταση ισχύος 15 kW. Η ίδια οικία με ενισχυμένο κέλυφος έχει περίπου τα μισά φορτία, 50 W/m2 άρα απαιτεί τη μισή ισχύ 7,5 kW. Είναι λοιπόν εύκολα κατανοητό πως με απλές αλλά αποτελεσματικές παρεμβάσεις μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και μάλιστα για μεγάλο βάθος χρόνου.

Οι λύσεις που δύνανται να εφαρμοστούν δεν περιερίζονται μόνο σε παθητικές εφαρμογές αλλά επεκτείνονται και στις ενεργητικές λειτουργίες ενός κτιρίου. Μία μέθοδος η οποία μπορεί με σωστό σχεδιασμό να αποδόσει και μάλιστα με ικανοποιητικότατα αποτελέσματα είναι η ανάκτηση ενέργειας. Σε αρκετές οικίες τοποθετούνται για την κάλυψη των φορτίων fan coils ή ανεμιστήρες για τον εξαερισμό του χώρου. Στις εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται η εισαγωγή νωπού αέρα περιβάλλοντος για την ανανέωση και το καθαρισμό του εσωτερικού αέρα. Η εισαγωγή αυτή αυξάνει δραστικά τα φορτία αυξάνοντας διαρκώς το χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης και το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών σε ένα χώρο. Ο νωπός αέρας θα μπορούσε, με τη τοποθέτηση ενός εναλλάκτη θερμότητας να προεπεξεργαστεί με αέρα επιστροφής από το κτίριο και να μειώσει αισθητά τα φορτία κλιματισμού. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν μικρό κόστος τοποθέτησης και λειτουργίας αρκεί κατά το σχεδιασμό να συμπεριληφθούν στις απαιτήσεις ενός κτιρίου.

Οι τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας δεν περιορίζονται μόνο στην μείωση των φορτίων κλιματισμού αλλά και στην κάλυψη αυτών με συστήματα που εργάζονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στη χώρα μας η έννοια της θέρμανσης είναι απόλυτα συνηφασμένη με την εγκατάσταση ενός λέβητα και θερμαντικών σωμάτων για τη χειμερινή περίοδο. Τα θερμαντικά σώματα περιορίζουν τον ωφέλιμο χώρο ενός κτιρίου ενώ η αίσθηση θέρμανσης που προκαλούν λόγω της μικρής τους επιφάνειας και των μεγάλων θερμοκρασιών που εργάζονται είναι τοπική και σε αρκετές περιπτώσεις ενοχλητική. Η ελάχιστη συνθήκη λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος είναι οι 80 0C, ενώ αδυνατούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη θερινή περίοδο για τη ψύξη ενός χώρου. Η τοποθέτηση συστημάτων τα οποία ενσωματώνονται εντός του δαπέδου, της τοιχοποιείας ακόμα και την οροφή ενός χώρου και εργάζονται σε χαμηλότερς θερμοκρασίες δεν αποτελούν μόνο ενεργειακή λύση αλλά προσφέρουν και μηδαμινή όχληση στο εσωτερικό με τη δημιουργία καλύτερης αίσθησης και το χειμώνα και το θέρος. Τα συστήματα ακτινοβολίας χαμηλών θερμοκρασιών έχουν συνθήκη λειτουργίας τους 40 0C (κατά τη θέρμανση) και δεν απαιτούν καμία συντήρηση μετά τη τοποθέτηση σους. Η λειτουργικότητα τους σε τέτοιο εύρος θερμοκρασιών του εργαζόμενου μέσου οφείλεται στη μεγάλη επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας.

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στην δημιουργία αποδοτικών ενεργειακά κτιρίων τόσο για τη κάλυψη των φορτίων κλιματισμού όσο και για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χώρα μας η τοποθέτηση ηλιακών εγκαταστάσεων για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι ευρέως διαδομένη και χρησιμοποιείται σε όλες τις σύγχρονες κατασκευές. Η θερμική ενέργεια που τόσο απλόχερα μας παρέχει η φύση μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές όπως η θέρμανση ενός χώρου. Η αποθήκευση ενέργειας σε δοχεία κα η εκμετάλλευση της από συστήματα ακτινοβολίας χαμηλών θερμοκρασιών (συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ηλιακή θέρμανση) είναι ένας εξίσου αποδοτικός τρόπος αξιοποίησης της. Τέλος η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών κατόπτρων για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί όχι μόνο μια εναλλακτική πηγή ενέργειας αλλά και μία συνεχή πηγή εσόδων αφού σύμφωνα με την υπάρχουσα Ελληνική νομοθεσία όλη η περίσσεια ισχύς αγοράζεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Οι παρεμβάσεις που δύνανται να πραγματοποιηθούν για εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο δεν αποτελούν μέρος μόνο του αρχικού σχεδιασμού αλλά επεκτείνονται και σε ήδη υπάρχουσες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Τα βήματα για τη δημιουργία ενός μη ηλεκτροβόρου κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν από απλές αλλά αποτελεσματικότες ενέργειες όπως η χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση χρονοδιακοπτών για την ελάχιστη απαραίτητη λειτουργία κινητήρων, την εφαρμογή τακτικών συντηρήσεων των εγκαταστάσεων για τη βέλτιστη λειτουργία τους και την ενίσχυση της μόνωσης σε προεγκατεστημένα δίκτυα μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας. Εξίσου σημαντική, όπου είναι εφαρμόσιμη, είναι η χρήση Inverter στους κινητήρες και διατάξεων βελτιώσης του συνιμητόνου λειτουργίας (cos φ).

Ο εξαερισμός αποτελεί απαραίτητη εγκατάσταση για χώρους στους οποίους υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις ρυπογόνων συστατικών όπως κτίρια γραφείων, χώροι συνάθρησης (κέντρα διασκεδάσεως, κινηματογράφοι, θέατρα) και εργοστασιακοί εργασιακοί χώροι με μηχανήματα ή άλλες ρυπογόνες πηγές. Η δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαμονής και εργασίας αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση υγιεινής και προστασίας του εργαζομένου. Τις τελευταίες δεκαετίες με την υιοθέτηση ανορθολογικών και ρυπογόνων εγκαταστάσεων παρατηρήθηκαν φαινόμενα μολυσματικών ασθενειών για τον άνθρωπο που συχνά αναφέρονται στη βιλιογραφία ώς σύνδρομο ασθενούς δόμησης. Ο καθαρισμός και η ανανέωση του αέρα σε τέτοιους χώρους αποτελεί επιτακτική ανάγκη αποφυγής περιστατικών δημιουργίας και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Τα συστήματα εξαερισμού παρέχουν τη δυνατότητα ανανέωσης και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα ενός χώρου και τα κύρια μέρη τους αποτελούνται από τον ανεμιστήρα και το δίκτυο καναλιών. Ο ανεμιστήρας πραγματοποιεί την απαραίτητη μετακίνηση του αέρα από και προς τον χώρο και μπορεί να είναι φυγοκεντρικού ή αξονικού τύπου. Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες είναι οι πλέον διαδεδομένοι και έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μάζας αέρα σε αρκετά μεγάλες πιέσεις. Τα πτερύγια της φτερωτής μπορούν να επιλεγούν με οπίσθια ή εμπρόσθια κλίση με την τελευταία να επιτυγχάνει μεγαλύτερες πιέσεις. Οι αξονικοί ανεμιστήρες επιτυγχάνουν αξονική ροή, όπως υποδηλώνει και το όνομα τους και αναπτύσουν χαμηλότερς πιέσεις από αυτές των φυγοκεντρικών. Χρησιμοποιούνται ευρεύως σε εγκαταστάσεις φυσικού δροσισμού για γραμμές παραγωγής εργοστασίων ή μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους εφόσον ο προσανατολισμός του κτιρίου το επιτρέπει μιας και έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μεγάλων μαζών αέρα σε χαμηλές πιέσεις. Τέλος το δίκτυο καναλιών, κατασκευασμένο συνήθως από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαφόρων παχών ελάσματος ανάλογα με τη διατομή, πραγματοποιεί την απαγωγή ή προσαγωγή μαζών αέρα σε επιλεγμένα σημεία του χώρου και θα πρέπει να μελετηθεί ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες και ενοχλητικές ροές αέρα μεγάλων ταχυτήτων.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία συστημάτων εξαερισμού και φυσικού δροσισμού με γνώμονα τη χρήση και τις συνθήκες ενός χώρου και τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τοποθεσία

Κομοτηνής & Ζακύνθου 21,
Τ.Κ 18541, Καμίνια, Πειραιάς

Email

email: info@technoklima.gr

Επικοινωνία

Tηλ: (+30) 210 48 18 664
Fax: (+30) 210 48 18 269

Techno
klima.

Είμαστε Δίπλα σας!

Στείλτε μας ένα μήνυμα.