Συστήματα Κλιματισμού DX

Κλιματισμός απευθείας εκτόνωσης DX

Ο κλιματισμός απευθείας εκτόνωσης (Direct expansionDX) περιλαμβάνει όλη τη γκάμα των κλιματιστικών στα οποίο το εργαζόμενο ψυκτικό μέσο πραγματοποιεί τη συναλλαγή θερμότητας για τη ψύξη ή τη θέρμανση ενός ή περισσοτέρων χώρων. Αναλυτικότερα τα συστήματα απευθείας εκτόνωσης κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την αποδιδόμενη ισχύ, σε οικιακού, ημικεντρικού και κεντρικού τύπου.

Οι εγκαταστάσεις απευθείας εκτόνωσης οικιακού τύπου περιλαμβάνουν κλιματιστικές συσκευές τύπου τοίχου, δαπέδου – οροφής ή καναλάτες εσωτερικές μονάδες μέχρι 7 kWhth (24,000 Btu/h). Οι εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου επιλέγονται για κατοικίες με μικρή δυνατότητα αισθητικής παρέμβασης στο χώρο και αποτελούν την ταχύτερη και οικονομικότερη λύση για τη κάλυψη των φορτίων κλιματισμού.

Οι εγκαταστάσεις απευθείας εκτόνωσης ημικεντρικού τύπου περιλαμβάνουν κλιματιστικές συσκευές τύπου ντουλάπας, δαπέδου – οροφής, πολυσυστήματα (multi) ή καναλάτες εσωτερικές μονάδες μέχρι 26 kWhth (90,000 Btu/h). Οι εγκαταστάσεις τέτοιου τύπου επιλέγονται για τον κλιματισμό καταστημάτων, οικιών και εργασιακών χώρων παραγωγής. Η επιλογή ενός τέτοιου συστήματος δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης του αέρα ενός χώρου, με την εισαγωγή νωπού αέρα περιβάλλοντος και εφόσον η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί κατά την κατασκευή υπάρχει ελάχιστη εσωτερική αισθητική παρέμβαση. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τα πολυσυστήματα κλιματισμού στα οποία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πολλών διαφορετικών εσωτερικών κλιματιστικών (τόσο σε ισχύ όσο και σε τύπο) με την τοποθέτηση ενός μόνο εξωτερικού μηχανήματος για τη λειτουργά τους.

Τέλος οι εγκαταστάσεις απευθείας εκτόνωσης κεντρικού τύπου περιλαμβάνουν κλιματιστικές συσκευές ενός πολυσυστήματος (multi) ή την τοποθέτηση ενός συστήματος VRV άνω των 26 kWhth (90,000 Btu/h). Τα συστήματα VRV αποτελούν την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης. Τα συστήματα αυτά έχουν την ικανότητα παράλληλης σύνδεσης προσφέροντας τη δυνατότητα ενός μεγάλου εύρους κάλυψης φορτίων και επιλέγονται για κλιματισμό μεγάλων χώρων όπως μεγάλες οικίες, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, θέατρα, βιβλιοθήκες και άλλα. Με την επιλογή ενός τέτοιου συστήματος υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης λειουργίας ενός χώρου σε ψύξη και θέρμανση ταυτόχρονα ενώ με τη τοποθέτηση ενός συστήματος ανάκτησης θερμότητας βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης, άρα η ηλεκτρική κατανάλωση.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία συστημάτων κλιματισμού με γνώμονα τη χρήση και τις συνθήκες ενός χώρου, παράλληλα με τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.