gfsdgfdsfdsfddddddddddddddddddddddddddd

Αντλίες Θερμότητας

Η συνηθέστερη εγκατάσταση κλιματισμού στη χώρα μας, περιλαμβάνει τη τοποθέτηση λέβητα – καυστήρα για τη θέρμανση και τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τη τοποθέτηση διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων για τη ψύξη. Η συνεχής άνοδος των τιμών των ορυκτών καυσίμων και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρουν τα καυσαέρια τους, μετά τη καύση τους, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στην εξέλιξη των αντλιών θερμότητας και των δυνατοτήτων τους για την αξιοποίηση τους σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως η άνοδος των πωλήσεων αντλιών θερμότητας στις Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία) και τις χώρες της βορείου Ευρώπης (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία) χαρακτηρίζεται αλματώδης. Η συνεχής αύξησης του βαθμού απόδοσης και η ευκολία εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων έχει οδηγήσει στην υϊοθέτηση τους ως κύρια πηγή κάλυψης των φορτίων κλιματισμού και τη παραγωγή ζεστού νέρου χρήσης.

Ο όρος αντλία θερμότητας περιγράφει επακριβώς τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συσκευών μιας και πραγματοποιούν άντληση θερμότητας από μία διαθέσιμη πηγή (εξωτερικός αέρας, υπέδαφος, νερό) και την μεταφέρουν στον θερμαινόμενο χώρο κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ αντιστρέφοντας τον ψυκτικό κύκλο αντλούν θερμότητα από ένα ψυχώμενο χώρο (παραγωγή ψύξης) και την αποβάλλουν στη διαθέσιμη πηγή. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, εργάζονται με οικολογικό ψυκτικό ρευστό (R407C, R410A), αξιοποιούν τον εξωτερικό αέρα ως δοχείο άντλησης ή απόρριψης θερμότητας ενώ η συναλλαγή φορτίων πραγματοποιείται μέσω του νερού που διαρρέει την εσωτερική εγκατάσταση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας έχει καταστήσει τη χρήση τους ως τη πιο αξιόπιστη και αποδοτική λύση για εγκαταστάσεις κλιματισμού. Η συνεχής κατασκευαστική τους βελτίωση έχει αυξήσει σημαντικά το βαθμό απόδοσης τους τόσο στη λειτουργία θέρμανσης (Coefficient of Performance C.O.P) όσο και στη λειτουργία ψύξης (Energy Efficiency Ratio E.E.R). Η χρήση πολλαπλών συμπιεστών και η λειτουργία τους ανάλογα με το φορτίο, η χρήση αντλιών Inverter, η ενσωμάτωση αυτοματισμών για την αντιστάθμιση της λειτουργίας του συμπιεστή ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και η βελτίωση των εναλλακτών θερμότητας αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία των καινοτομιών που εφαρμόζονται στις περισσότερες αντλίες θερμότητας. Ο συνδυασμός τους με συστήματα ακτινοβολίας χαμηλών θερμοκρασιών και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες αυξάνει ακόμα περισσότερο τον βαθμό απόδοσης μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Όλα τα παραπάνω παράλληλα με την εύκολη τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων, τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, την ευκολία συντήρησης, την αποφυγή καμινάδων και δεξαμενών καυσίμων και την ελάχιστη εξωτερική αρχιτεκτονική παρέμβαση που επιφέρουν καταδεικνύουν ενδεικτικότατα την αξιοπιοστία και αποδοτικότατα των εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία συστημάτων κλιματισμού με γνώμονα τη χρήση και τις συνθήκες ενός χώρου, παράλληλα με τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας