Εξαερισμός

Ο εξαερισμός αποτελεί απαραίτητη εγκατάσταση για χώρους στους οποίους υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις ρυπογόνων συστατικών όπως κτίρια γραφείων, χώροι συνάθρησης (κέντρα διασκεδάσεως, κινηματογράφοι, θέατρα) και εργοστασιακοί εργασιακοί χώροι με μηχανήματα ή άλλες ρυπογόνες πηγές. Η δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαμονής και εργασίας αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση υγιεινής και προστασίας του εργαζομένου. Τις τελευταίες δεκαετίες με την υιοθέτηση ανορθολογικών και ρυπογόνων εγκαταστάσεων παρατηρήθηκαν φαινόμενα μολυσματικών ασθενειών για τον άνθρωπο που συχνά αναφέρονται στη βιλιογραφία ώς σύνδρομο ασθενούς δόμησης. Ο καθαρισμός και η ανανέωση του αέρα σε τέτοιους χώρους αποτελεί επιτακτική ανάγκη αποφυγής περιστατικών δημιουργίας και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Τα συστήματα εξαερισμού παρέχουν τη δυνατότητα ανανέωσης και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα ενός χώρου και τα κύρια μέρη τους αποτελούνται από τον ανεμιστήρα και το δίκτυο καναλιών. Ο ανεμιστήρας πραγματοποιεί την απαραίτητη μετακίνηση του αέρα από και προς τον χώρο και μπορεί να είναι φυγοκεντρικού ή αξονικού τύπου. Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες είναι οι πλέον διαδεδομένοι και έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μάζας αέρα σε αρκετά μεγάλες πιέσεις. Τα πτερύγια της φτερωτής μπορούν να επιλεγούν με οπίσθια ή εμπρόσθια κλίση με την τελευταία να επιτυγχάνει μεγαλύτερες πιέσεις. Οι αξονικοί ανεμιστήρες επιτυγχάνουν αξονική ροή, όπως υποδηλώνει και το όνομα τους και αναπτύσουν χαμηλότερς πιέσεις από αυτές των φυγοκεντρικών. Χρησιμοποιούνται ευρεύως σε εγκαταστάσεις φυσικού δροσισμού για γραμμές παραγωγής εργοστασίων ή μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους εφόσον ο προσανατολισμός του κτιρίου το επιτρέπει μιας και έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μεγάλων μαζών αέρα σε χαμηλές πιέσεις. Τέλος το δίκτυο καναλιών, κατασκευασμένο συνήθως από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαφόρων παχών ελάσματος ανάλογα με τη διατομή, πραγματοποιεί την απαγωγή ή προσαγωγή μαζών αέρα σε επιλεγμένα σημεία του χώρου και θα πρέπει να μελετηθεί ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες και ενοχλητικές ροές αέρα μεγάλων ταχυτήτων.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία συστημάτων εξαερισμού και φυσικού δροσισμού με γνώμονα τη χρήση και τις συνθήκες ενός χώρου και τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.