Αρχική

Η δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης αποτέλεσε πρωταρχικό μέλημα και ανάγκη του ανθρώπου από την αρχή της ύπαρξής του. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να θεωρηθεί πως πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια.

Στην αρχή ανακαλύφθηκε η φωτιά για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για τις καθημερινές ανάγκες. Μετέπειτα και σε περιοχές με αρκετή ζέστη ο άνθρωπος χρησιμοποίησε αυτά που σήμερα ονομάζουμε παθητικά συστήματα. Χρωματιστά τζάμια, πλινθόχτιστοι τοίχοι, ανοίγματα των οικιών προς Βορρά και σκιάσεις στο Νότο, ηλιακές καμινάδες για απαγωγή θερμικών φορτίων ακόμα και βρεγμένες κουρτίνες οι οποίες μέσω της εξάτμισης αδιαβατικά παραλαμβάνουν λανθάνοντα ποσά θερμότητας αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα για την μείωση της θερμοκρασίας εντός μιας οικίας.

Στη συνέχεια και παράλληλα με την τεχνολογική ανάπτυξη, μέσω της εξέλιξης της θερμοδυναμικής κατασκευάστηκαν κλιματιστικές συσκευές οι οποίες είχαν σαν μοναδικό σκοπό την κάλυψη ψυκτικών και θερμικών φορτίων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά ούτε και την κατανάλωση ενέργειας.

Στην εποχή μας οι έννοιες κλιματισμός και εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να είναι απόλυτα συνυφασμένες. Οι εξελίξεις στο τομέα των αντλιών θερμότητας αλλά και των συστημάτων διανομής των φορτίων ενός χώρου, δίνουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός μεγάλου αριθμού λύσεων με γνώμονα πάντα την δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας παράλληλα με τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

Μπορούμε όλοι με απλές και στοχευμένες επιλογές να συμπράξουμε στη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου και περιβαλλοντικά ορθού τρόπου ζωής.

 Τσολάκογλου N. Πασχάλης